Tag Archives: tối ưu CTA email marketing

Kế Hoạch 4 Điểm – Tối Ưu CTA Email Marketing

Email marketing ngày nay được ứng dụng như phương thức chăm sóc đối tượng khách hàng tiềm năng. Chính vì vậy các chiến dịch email marketing hiện đại thường đòi hỏi tính cá nhân hóa cao hơn. Các email khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy liên quan với những thông điệp được gửi. Và…


Gọi điện ngay