Tag Archives: 10 bước tạo bản marketing hiệu quả

10 Lưu Ý Để Tạo Kế Hoạch Marketing Hiệu Quả

Nếu không có bản kế hoạch marketing hàng năm, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề. Bạn gần như không thể đưa ra một con số trong ngân sách mà bạn cần để đảm bảo cho các dự án, tuyển dụng và thuê ngoài mà bạn sẽ gặp phải trong suốt một năm. Để giúp việc…


Gọi điện ngay