10 Lưu Ý Để Tạo Kế Hoạch Marketing Hiệu Quả

Nếu không có bản kế hoạch marketing hàng năm, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề. Bạn gần như không thể đưa ra một con số trong ngân sách mà bạn cần để đảm bảo cho các dự án, tuyển dụng và thuê ngoài mà bạn sẽ gặp phải trong suốt một năm. Để giúp việc tạo bản marketing plan hiệu quả, chúng tôi đã tổng hợp danh sách những gì cần đưa vào kế hoạch của bạn và một vài mẫu lập kế hoạch khác nhau để bạn có thể dễ dàng thực hiện. 

Bản marketing plan chi tiết có thể giúp phản ánh ngành bạn đang kinh doanh. Dù bạn đang bán hàng cho người tiêu dùng (B2C) hay các doanh nghiệp khác (B2B) và mức độ nhận diện thương hiệu của bạn. Để lập một bản Marketing Plan đây là các yếu tố bạn cần lưu ý 

Tóm tắt kinh doanh (Business Summary)

10 buoc lap ke hoach tiep thi

Bản tóm tắt kinh doanh kế hoạch trong một kế hoạch marketing của bạn được hiểu như một bản tóm tắt về tổ chức. Nó bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Sứ mệnh của công ty

Sáng kiến kinh doanh (Business Initiatives)

 Business Initiatives

Sáng kiến kinh doanh của kế hoạch marketing giúp bạn phân đoạn các mục tiêu khác nhau của mỗi bộ phận. Phần này của kế hoạch marketing của bạn nên phác thảo các dự án cụ thể cho hoạt động tiếp thị. Bạn cũng sẽ mô tả mục tiêu của các dự án đó và cách đo lường các mục tiêu đó.

Phân tích khách hàng (Customer Analysis)

Đây là bước nghiên cứu thị trường cơ bản. Nếu công ty của bạn đã thực hiện một cuộc nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, thì phần này trong kế hoạch marketing của bạn có thể dễ dàng tổng hợp lại với nhau hơn.

Customer Analysis

Công việc này sẽ giúp bạn mô tả ngành bạn đang bán và tính cách người mua của bạn. Tính cách người mua là một mô tả nửa hư cấu về khách hàng lý tưởng của bạn, tập trung vào các đặc điểm như:

 • Tuổi tác
 • Địa điểm
 • Phong cách
 • Mục đích
 • Sở thích
 • Nỗi đau
 • Những trải nghiệm

Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis)

Competitor Analysis

Phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách thức mua hàng của người dùng, các lựa chọn về cả các loại giải pháp mà người dùng xem xét. Từ đó các nhà cung cấp có thể quản lý các giải pháp đó. Trong nghiên cứu thị trường, bạn nên xem xét đối thủ cạnh tranh của mình, họ làm tốt điều gì và còn điều gì chưa tốt? Bạn có thể xem xét một số vấn đề

 • Định vị
 • Thị phần
 • Cung cấp
 • Định giá

Phân tích SWOT

SWOT Analysis

Phân tích SWOT. Đây là bản tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp. Hãy kiên nhẫn với phân tích SWOT của doanh nghiệp bạn; bạn sẽ viết hầu hết dựa trên nghiên cứu thị trường của bạn từ các phần trên và chiến lược của bạn bên dưới.

Chiến lược thị trường (Market Strategy)

Chiến lược thị trường của bạn sử dụng thông tin có trong các phần trên để mô tả cách công ty của bạn nên tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp của bạn sẽ cung cấp những gì cho người mua của bạn mà đối thủ cạnh tranh của bạn chưa cung cấp cho họ?

Market Strategy

Trong một kế hoạch marketing dài hạn, phần này có thể chứa 7P

 • Product: Sản phẩm
 • Price: Giá
 • Place: Địa điểm
 • Promotion: Khuyến mại
 • People: Con người
 • Process: Quy trình
 • Physical Evidence: Cơ sở hạ tầng

Ngân sách (Budget)

Budget

Đừng nhầm yếu tố ngân sách của kế hoạch marketing với giá sản phẩm của bạn hoặc các khoản tài chính khác của công ty. Ngân sách của bạn mô tả số tiền doanh nghiệp đã phân bổ cho nhóm marketing để thực hiện các kế hoạch trên

Tùy thuộc vào ngân sách bạn có, bạn nên cân nhắc chia thành từng khoản theo những công việc cụ thể. Ví dụ chi phí tiếp thị bao gồm:

 • Chi phí thuê ngoài cho đại lý tiếp thị hoặc các nhà cung cấp khác
 • Phần mềm marketing
 • Khuyến mại trả phí
 • Sự kiện (những sự kiện bạn sẽ tổ chức, tham dự)

Các kênh tiếp thị (Marketing Channels)

Marketing Channels

Cuối cùng, kế hoạch marketing của bạn sẽ bao gồm một danh sách các kênh tiếp thị của bạn. Các kênh tiếp thị của bạn là nơi bạn sẽ tiếp cận người mua, tạo khách hàng tiềm năng và giúp nhận diện thương hiệu.

Nếu bạn muốn sử dụng các kênh xã hội thành nơi truyền thông hay bán hàng, bạn cần phải hiểu và đo lường được hiệu quả của các kênh này. Một phần mục đích của phần này là để chứng minh với cấp trên của bạn, cả bên trong và bên ngoài bộ phận tiếp thị, rằng các kênh này sẽ phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp.

Dự báo tài chính (Financial Projections)

Biết được ngân sách và thực hiện phân tích các kênh tiếp thị bạn muốn đầu tư, bạn sẽ có thể đưa ra kế hoạch về ngân sách để đầu tư vào các chiến thuật nào dựa trên ROI dự kiến. Từ đó, bạn sẽ có thể đưa ra các dự báo tài chính trong năm. Những điều này sẽ không chính xác 100% nhưng có thể giúp lập kế hoạch điều hành.

 


Gọi điện ngay