Tag Archives: xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của nhà hàng

Hướng dẫn cách xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của nhà hàng

Kinh doanh về lĩnh vực ăn uống nhà hàng là một mảng khá phức tạp. Bởi vì tệp khách hàng quá nhiều và đa dạng. Để có thể đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều nhóm cũng rất khó khăn. Vậy nên nhiều nhà hàng không thể trụ được lâu. Xác định khách hàng mục…


Gọi điện ngay