Tag Archives: tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi

5 Cách Tối Ưu Hóa Tỉ Lệ Chuyển Đổi

Phần lớn các đội ngũ Marketing hiện nay đều tập trung vào việc điều hướng traffic tới website. Họ mang theo kì vọng rằng traffic tốt sẽ giúp tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi. Và điều này là đầu nguồn dẫn tới các giao dịch. Nhưng có đúng thật như vậy không? Thực tế…


Gọi điện ngay